ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2558 ตารางอบรม2015 อบรมปี2558 หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมpublic VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

  English

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  October 2015

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  September October November December January  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
ชำระหน้างาน ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรม เทคนิคการสร้างทีม / สัมพันธภาพ ในองค์กร (ทีม) อย่างยั่งยืน อ. ชนัตถ์ ขำเนตร (อ.เก่ง) ยังไม่ระบุ (โรงแรมในกรุงเทพฯ) 13/10/2015 4,500.00 4,275.00
               
2 อบรม ทักษะการขายสำหรับ Telesales/Telemarketing อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ ยังไม่ระบุ (โรงแรมในกรุงเทพฯ) 14/10/2015 4,800.00 4,560.00
               
3 อบรม ทักษะ ศิลปะ และมารยาทการใช้โทรศัพท์ให้ประทับใจ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ ยังไม่ระบุ (โรงแรมในกรุงเทพฯ) 20/10/2015 4,500.00 4,275.00
               
4 อบรม สื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจทางโทรศัพท์...ระดับมืออาชีพ อ.กวัน จิระคุณ ยังไม่ระบุ (โรงแรมในกรุงเทพฯ) 21/10/2015 4,800.00 4,560.00

 
       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Application Form
Public Training

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com