ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2558 ตารางอบรม2015 อบรมปี2558 หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมpublic VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

  English

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  July 2015

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  June July August September October  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
ชำระหน้างาน ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรม ทักษะการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ นักขายมืออาชีพ
Negotiation and Persuasion Skills for Sales Professionals
อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ ยังไม่ระบุ => โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด "หรือ" โรงแรม แอมบาสเดอร์ 14/07/2015 4,800.00 4,560.00
               
2 อบรม ทักษะ ศิลปะ และมารยาทการใช้โทรศัพท์ให้ประทับใจ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5, BTS นานา) 17/07/2015 4,500.00 4,275.00
               
3 อบรม ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
Techniques for Effective Communication & Coordination
อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5, BTS นานา) 21/07/2015 4,500.00 4,275.00
               
4 อบรม สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจ...ระดับมืออาชีพ
Powerful English Email Communication for Business
อ.กวัน จิระคุณ ยังไม่ระบุ => โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด "หรือ" โรงแรม แอมบาสเดอร์ 24/07/2015 4,800.00 4,560.00

 
       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

แผนการจัดอบรม (ปี 2558)
Public Training ปี 2558
Public Training Y'2015

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com