ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2557 ตารางอบรม2014 อบรมปี2557 ตารางอบรม2556 ตารางอบรม2013 อบรมปี2556 หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมpublic VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  August 2014

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  July August September October November  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
ชำระหน้างาน ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรม ศิลปะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11) 21/08/2014 4,500.00 4,275.00
               
2 อบรม ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11) 22/08/2014 4,500.00 4,275.00
               
3 อบรม ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ อ.สุทธิดา จึงสุระ โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11) 26/08/2014 4,500.00 4,275.00

 
       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

แผนการจัดอบรม (ครึ่งปีหลัง)
Public Training ปี 2557
Public Training Y'2014

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com