ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2557 ตารางอบรม2014 อบรมปี2557 ตารางอบรม2556 ตารางอบรม2013 อบรมปี2556 หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมpublic VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  April 2014

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  March April May June July  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
ชำระหน้างาน ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรม กลยุทธ์การขายแบบซับซ้อนและลูกค้ารายใหญ่ อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ 02/04/2014 4,800.00 4,560.00
               
2 อบรม ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (BTS นานา) 03/04/2014 4,500.00 4,275.00
               
3 อบรม ทักษะและเทคนิคสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจทางโทรศัพท์ อ.เชนิสา วิจิตรรัตน โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (BTS นานา) 23/04/2014 4,500.00 4,275.00
               
4 อบรม ศิลปะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (BTS นานา) 29/04/2014 4,500.00 4,275.00

 
       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

แผนการจัดอบรม (ครึ่งปีแรก)
Public Training ปี 2557
Public Training Y'2014

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com