ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2558 ตารางอบรม2015 อบรมปี2558 ตารางอบรม2557 ตารางอบรม2014 อบรมปี2557 หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมpublic VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

  English

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  October 2014

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  September October November December January  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
ชำระหน้างาน ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรม ทักษะการขายสำหรับ Telesales/Telemarketing อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11) 15/10/2014 4,800.00 4,560.00
               
2 อบรม การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)เทคนิคการนำผลสำรวจไปใช้และกลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11) 21/10/2014 4,500.00 4,275.00
               
3 อบรม การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / เพิ่มศักยภาพการทำงาน (เป็นพนักงานที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ) อ.สุทธิดา จึงสุระ โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11) 27/10/2014 4,500.00 4,275.00
               
4 อบรม ทักษะ ศิลปะ และมารยาทการใช้โทรศัพท์ให้ประทับใจ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ เปลี่ยนสถานที่อบรมเป็น "โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11)" 28/10/2014 4,500.00 4,275.00

 
       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

แผนการจัดอบรม (ครึ่งปีแรก)
Public Training ปี 2558
Public Training Y'2015

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com