ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2558 ตารางอบรม2015 อบรมปี2558 ตารางอบรม2557 ตารางอบรม2014 อบรมปี2557 หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมpublic VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

  English

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  November 2014

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  October November December January February  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
ชำระหน้างาน ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรม กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5) 03/11/2014 4,800.00 4,560.00
               
2 อบรม ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ อ.สุทธิดา จึงสุระ โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11) 18/11/2014 4,500.00 4,275.00
               
3 อบรม ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11) 19/11/2014 4,500.00 4,275.00
               
4 อบรม เพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (สำหรับหัวหน้างานระดับต้น-กลาง) อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11) 20/11/2014 4,500.00 4,275.00

 
       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

แผนการจัดอบรม (ครึ่งปีแรก)
Public Training ปี 2558
Public Training Y'2015

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com