ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2558 ตารางอบรม2015 อบรมปี2558 ตารางอบรม2557 ตารางอบรม2014 อบรมปี2557 หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมpublic VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

  English

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  March 2015

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  February March April May June  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
ชำระหน้างาน ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรม การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (สำหรับหัวหน้างาน ระดับต้น-กลาง) อ.เชาว์รัตน์ เจริญนุอุปละ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5, BTS นานา) 10/03/2015 4,500.00 4,275.00
               
2 อบรม ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5, BTS นานา) 11/03/2015 4,500.00 4,275.00
               
3 อบรม สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ
Powerful English Email Communication for Business
อ.กวัน จิระคุณ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5, BTS นานา) 20/03/2015 4,500.00 4,275.00
               
4 อบรม ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ อ.สุทธิดา จึงสุระ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5, BTS นานา) 24/03/2015 4,500.00 4,275.00

 
       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

แผนการจัดอบรม (ครึ่งปีแรก)
Public Training ปี 2558
Public Training Y'2015

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com