ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2557 ตารางอบรม2014 อบรมปี2557 ตารางอบรม2556 ตารางอบรม2013 อบรมปี2556 หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมpublic VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  July 2014

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  June July August September October  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
ชำระหน้างาน ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรม เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร เปลี่ยนสถานที่อบรมเป็น "โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11)" 08/07/2014 4,500.00 4,275.00
               
2 อบรม ทักษะการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ นักขายมืออาชีพ อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ เปลี่ยนสถานที่อบรมเป็น "โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)" 15/07/2014 4,800.00 4,560.00
               
3 อบรม ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรม แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ซอย 11) 24/07/2014 4,500.00 4,275.00
               
4 อบรม การตลาดที่แตกต่างและนำสมัยเชิงรุก เพื่อเป็นที่ 1 และครองความเป็นเบอร์ 1 อ.กวัน จิระคุณ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5) 29/07/2014 4,500.00 4,275.00

 
       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

แผนการจัดอบรม (ครึ่งปีหลัง)
Public Training ปี 2557
Public Training Y'2014

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com