ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2558 ตารางอบรม2015 อบรมปี2558 ตารางอบรม2557 ตารางอบรม2014 อบรมปี2557 หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมpublic VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

  English

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  December 2014

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  November December January February March  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
ชำระหน้างาน ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรม สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ อ.กวัน จิระคุณ เปลี่ยนสถานที่อบรมเป็น "โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)" 02/12/2014 4,500.00 4,275.00
               
2 อบรม การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ 2015 อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ เปลี่ยนสถานที่อบรมเป็น "โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)" 03/12/2014 4,800.00 4,560.00
               
3 อบรม “Super Admin” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5) 11/12/2014 4,500.00 4,275.00
               
4 อบรม ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร เปลี่ยนสถานที่อบรมเป็น "โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)" 12/12/2014 4,500.00 4,275.00
               
5 อบรม เทคนิคการขายและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ เลื่อนไป วันที่ 22 ธันวาคม 2557 อ.กวัน จิระคุณ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5) 15/12/2014 4,800.00 4,560.00
               
6 อบรม ศิลปะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5) 16/12/2014 4,500.00 4,275.00

 
       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

แผนการจัดอบรม (ครึ่งปีแรก)
Public Training ปี 2558
Public Training Y'2015

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com