ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2558 ตารางอบรม2015 อบรมปี2558 หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมpublic VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

  English

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  February 2016

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  January February March April May  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
ชำระหน้างาน ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรม Call Center มืออาชีพ ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์แนวใหม่ ขุมพลังของธุรกิจ อ.กวัน จิระคุณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท (สุขุมวิท ซอย 6, BTS นานา) 10/02/2016 4,800.00 4,560.00
               
2 อบรม หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non-HR) อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท (สุขุมวิท ซอย 6, BTS นานา) *อาจเปลี่ยนแปลงได้* 12/02/2016 4,500.00 4,275.00
               
3 อบรม กลยุทธ์การขายแบบซับซ้อนและลูกค้ารายใหญ่ Strategy Complex Sale and Key Account Management อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท (สุขุมวิท ซอย 6, BTS นานา) *อาจเปลี่ยนแปลงได้* 17/02/2016 4,800.00 4,560.00
               
4 อบรม เทคนิคเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Train the Trainer) อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท (สุขุมวิท ซอย 6, BTS นานา) *อาจเปลี่ยนแปลงได้* 19/02/2016 4,500.00 4,275.00
               
5 อบรม ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักขาย นักการตลาด …ระดับมืออาชีพ อ.กวัน จิระคุณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท (สุขุมวิท ซอย 6, BTS นานา) *อาจเปลี่ยนแปลงได้* 24/02/2016 4,800.00 4,560.00
               
6 อบรม เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการในองค์กร และการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรม ให้สัมฤทธิ์ผล อ.ชนัตถ์ ขำเนตร โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท (สุขุมวิท ซอย 6, BTS นานา) *อาจเปลี่ยนแปลงได้* 26/02/2016 4,500.00 4,275.00

 
       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Application Form
Public Training

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com